شب میلاد امام حسن در امامزاده عبدالعزیز شاتور

مراسم جشن با حضور مردم شاتور به سبب ارادت زیبایشان در آستان امامزاده عبدالعزیز شاتور برگزار شد.

عزاداری در شرق اصفهان:

شرق اصفهان در وفات همسر پیامبر گریست

مراسم وفات حضرت خدیجه(س) با حضور مردم شهید پرور شرق اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار