اولین نماز جمعه شهر سجزی این هفته برگزار می شود

با پیگیری های صورت گرفته از سوی مسئولین اولین نماز جمعه شهر سجزی با مراسم ویژه ی استقبال برگزار می شود.

بیوگرافی کوتاهی از امام جمعه شهر سجزی

امام جمعه شهر سجزی از نگاه اصفهان شرق

حجت الاسلام محمد رضا جعفری در تاریخ 1343 در اصفهان متولد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات