نمک امام حسین؛

مرام لات های قدیم

خدا رحمت کند قدیمی‌ها دزد بودند ولی با مرام بودند. قماربازهایشان هم در قمار نیرنگ نمی‌زدند. قماربازی‌اش خیلی بد است ولی در همان کار بدشان صادق بودند. برای همین هم از آنها علی گندابی بیرون می‌آمد. ولی حالا چه شده؟

محمد داستانپور

فناوری نانوتکنولوژی در کلمات!

یعنی واقعاً عده ای در مورد خداوند این گونه فکر می کنند که خداوند این گونه با بندگانش تعامل دارد!! و این نگاه غلط، باعث زدگی و دور شدن عده ای از خداوند است…

آخرین اخبار

تبلیغات