حجت الاسلام ماندگاری

فعالیت اجتماعی حضرت زهرا (س) در افشای باطل و روشنگری حق بود

حجت الاسلام ماندگاری گفت: فعالیت اجتماعی حضرت زهرا در افشاگری نسبت به باطل و روشن گری نسبت به حق بود.

آخرین اخبار

تبلیغات