حجت الاسلام رهبر مطرح کرد:

غفلت از آموزش مکاسب به عنوانی یکی از اصول سبک زندگی اسلامی

امام جمعه موقت اصفهان گفت: با نفوذ تکنولوژی و تغییر سبک زندگی به غربی، آموزش مکاسب نیز به عنوانی یکی از اصول سبک زندگی اسلامی مورد غفلت شدید قرار گرفته است.

آخرین اخبار