کارشناس مسائل دینی:

عمل به موقع در زمان خطر نشان از بصیرت در دین است

حجت الاسلام علی اکبر محمدی گفت: زمانی که منکری در سطوح بالای جامعه ای صورت گیرد، اثر تخریبی بالاتری را دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات