در مسیر بشاگرد به هرمزگان؛

روحانی حسن آبادی در راه خدمت به محرومین جان خود را از دست داد

حجه الاسلام علیرضا صادقی از مبلغان دینی حسن آباد جرقویه در راه بازگشت از مناطق محروم بشاگرد بر اثر تصادف جان خود را از دست داد.

آخرین اخبار

تبلیغات