کلاس ضمن خدمت تربیت سیاسی

برگزاری کلاس ضمن خدمت تربیت سیاسی ویژه همکاران مرد جرقویه سفلی برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات