امامزادگان سرمايه هاي ارزشمند جامعه اسلامي/برگزاري كنگره ملي تكريم امامزادگان در آران وبيدگل

مدير كل اوقاف وامور خيريه استان اصفهان از برگزاري كنگره ملي تكريم امامزادگان در آران وبيدگل خبر داد و گفت: امامزادگان سرمايه هاي ارزشمند جامعه اسلامي هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات