فرماندار در مراسم شب شعر کوهپایه

رمز موفقیت امام خمینی(ره) قیام برای خدا بود

فرماندار اصفهان در مراسم شب شعر کوهپایه با توجه به نهضت امام خمینی(ره) رمز ماندگاری این قیام را برای خدا بودن و چیزی جز خدا ندیدن دانست.

آخرین اخبار

تبلیغات