در راستای جشن نیکو کاری در سراسر کوهپایه:

زنگ نیکوکاری در بنت الهدای کوهپایه زده شد

رئیس آموزش و پرورش کوهپایه در مراسم جشن نیکوکاری در دبیرستان بنت الهدی گفت: دلسردی در کارهایی که برای خدا باشد وجود ندارد.

معارفه ی رییس ستاد نماز جمعه کوهپایه انجام شد

طی جلسه ای در دفتر امام جمعه شهر کوهپایه محمد تقی باقری به عنوان مسئول جدید این ستاد انتخاب شد.

آخرین اخبار

تبلیغات