نفس کشاورزی ایران به شماره افتاده است/باید جوانان را به فعایت در بخش کشاورزی ترغیب کرد

امام جمعه شهرضا گفت: رمز موفقیت و پیشرفت کشور ما در دین داری و ولایت پذیری و اطاعت محض از فرامین رهبری است.

آخرین اخبار

تبلیغات