رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

قاچاق کالا اقتصاد کشور را نابود کرده است/ رونق صادرات در سایه بازاریابی و بسته بندی مناسب محصولات

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه برخی از راه قاچاق کالا وارد کشور می کنند بدون این که گمرگی، ارزش افزوده و مالیات بدهند، گفت: قاچاق کالا اقتصاد کل کشور را نابود کرده است.

آخرین اخبار