نایب رییس مجلس در اصفهان:

پول نفت و رفع تحریمها رشد اقتصادی ایجاد نمی کند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جنگ تمام شد اما هنوز کشمکشی به نام تحریم هست که نیاز به مدیریت مدبرانه دارد تاکید کرد: در مذاکرات هسته ای اگر توافقی صورت نگیرد، در بلند مدت باعث تغییرات مثبت در بخش های مختلف می شود زیرا مجبور خواهیم شد درست قدم برداریم.

آخرین اخبار