امام جمعه اصفهان:

احیای امر به معروف و نهی از منکر ضامن بقای اسلام است

امام جمعه اصفهان گفت: احیای امر به معروف و نهی از منکر ضامن بقای اسلام است.

آخرین اخبار

تبلیغات