امام جمعه شهر ورزنه:

تامین آب کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان مستلزم دقت مسئولان است

امام جمعه ورزنه گفت: مسولان توجه کنند که باید در تامین آب جهت کشت پاییزه مردم کشاورز شرق اصفهان دقت لازم را داشته باشند.

آخرین اخبار