عضو شورای عالی اصولگرایان اصفهان

عوامل داخلی، چراغ سبز دشمن در فتنه بودند/ آثار جریان فتنه هنوز از میان نرفته است

عضو شورای عالی اصولگرایان اصفهان با بیان اینکه تمام آثار جریان فتنه از میان نرفته است، گفت: باید همواره هوشیار بود تا خدایی نکرده اگر احیانا دشمن خارجی هوس کرد از عوامل داخلی سوء استفاده کند، موفق نشود.

آخرین اخبار