رئیس تشکل‌های دینی تبلیغات اصفهان:

مسابقه چهل حدیث رضوی در ۲۲۰ پایگاه اوقات فراغت اصفهان برگزار می‌شود

رئیس تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات استان اصفهان گفت: مسابقه حفظ چهل حدیث رضوی در پایگاه‌های فراغت اصفهان به مناسبت دهه کرامت برگزار می‌شود.

آخرین اخبار