امام جمعه ورزنه:

روز جهانی قدس روز مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم است

حجت‌الاسلام شامحمدی گفت: روز جهانی قدس روز مبارزه با استکبار جهانی وصهیونیسم خونخوار است که حضرت امام (ره) می فرماییدروز قدس یک روز جهانی است روز مقابله مستضعفین در برابر زیاده خواهی مستکبران است روز قدس فقط به قدس اختصاص نداردباید در برابر دشمنان اسلام وحامیان اسرائیل خاصه آمریکای جنایتکار ایستادگی ومقاومت نمود.

آخرین اخبار