نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت:

«تونل سوم» با 430 میلیارد و طی دو سال کامل می‌شود/کشاورز چطور یک سال را با 100 هزار تومان طی کند؟

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: تونل سوم تعمیراتی نیاز دارد و سد آن نیز باید کامل شود که هزینه‌ای بالغ بر 430 میلیارد تومان نیاز دارد که قرار شد طی دو سال پرداخت شود.

آخرین اخبار