استاد حوزه علمیه قم؛

علت افزایش طلاق در زندگی افراد کاهش معنویت است

استاد حوزه علمیه قم گفت: دلیل افزایش طلاق با توجه به آمارها اتفاقاً مشکلات اقتصادی افراد نیست.

آخرین اخبار