معاون سپاه صاحب الزمان(عج):

طرح جوانه‌های صالحین در ۱۳۴۰ پایگاه مقاومت بسیج استان اصفهان برگزار می‌شود

معاون تعلیم و تربیت سپاه صاحب الزمان(عج) با اشاره به شرکت ۶۰ هزار نفر در طرح جوانه‌های صالحین در سال گذشته گفت: امسال این طرح در ۱۳۴۰ پایگاه مقاومت بسیج استان اصفهان از ۱۷ خردادماه آغاز شده و تا پایان شهریورماه ادامه دارد.

آخرین اخبار