رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان مطرح کرد

خلاقیت کم در عرصه ترویج فرهنگ دینی/انتخاب 10 ایده برتر از بین 500 ایده ارسال شده به جشنواره ایده‌های قرآنی

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: در عرصه ترویج فرهنگ دینی به ویژه قرآن که سرمنشأ خیر زندگی است، خلاقیت لازم را کمتر داشته‌ایم، اگر روش‌ها را با 50 سال قبل مقایسه کنید، می‌بینیم بعد از قرن‌ها و با وجود پیشرفت فناوری حتی یک قدم هم به جلو حرکت نکرده‌ایم.

حاشیه‌نگاری فارس از نشست معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد

از انگشت اتهام به سوی قطب ارشاد اصفهان تا نصیحت‌های داغ‌تر از آش یکی از حضار

نشستی با موضوع مسائل مربوط به رسانه‌های استان با معاون امور مطبوعاتی برگزار شد که این نشست حاشیه‌های به همراه داشت که خواندن آن خالی از لطف نیست.

مدیرکل ارشاد استان اصفهان:

ذائقه نسل جوان باید از موسیقی مهمان به سمت موسیقی اصیل برود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به اهمیت احیا و حفاظت از موسیقی سنتی و اصیل ایرانی، گفت: ذائقه نسل جدید باید از موسیقی‌های مهمان به سمت موسیقی اصیل و سنتی برود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان:

رسانه‌ها نباید متکی به رویدادها باشند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: رسانه‌ها نباید متکی به رویدادها باشند.

هر سال ضعیفتر از پارسال...

پنجمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

و این سال ها هنردوستان اصفهان در حسرت برگزاری جشنواره ای استانی با حداقل ده درصد از ویژگی های جشنواره بین المللی فجر شده اند و آیا در دوره پنجم می توانیم امیدوار باشیم این حداقل ها حاصل شود؟

آخرین اخبار

تبلیغات