اجرای طرح “تذکر لسانی در فضای مجازی” در اصفهان

مسئول تشکل های مردمی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اصفهان گفت: طرح “تذکر لسانی در فضای مجازی” برای نخستین بار در کشور برای آگاه سازی مردم و آشنائی آنها با مسائل دینی در اصفهان اجرا می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات