پرونده کرسنت روی میز قاضی مدیرخراسانی قرار گرفت

بخشی از پرونده کرسنت در شعبه ششم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی مدیر خراسانی مطرح رسیدگی است.

مهدی هاشمی مردادماه محاکمه می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه از محاکمه مهدی هاشمی در مرداد ماه سال جاری خبر داد.

آخرین اخبار