فساد را علمای دینی ادیان باید خاموش ‌کنند

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت گفت: فساد از هر جایی که آغاز شده ‌باید از همان نقطه خاموش شود و این علمای دینی ادیان هستند که باید این مشکل را حل کنند، چرا که عامه مردم نقشی در این زمینه ندارند.

آخرین اخبار

تبلیغات