مسؤول امور فرهنگی وزارت نیرو:

احتمال سهمیه‌بندی آب در صورت عدم مصرف بهینه/ سد زاینده‌رود تنها 150 میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد

مسؤول امور فرهنگی وزارت نیرو گفت: در استان اصفهان با جمعیت زیاد و مصرف بالا، سد زاینده‌رود که بالای 1 میلیارد مترمکعب حجم دارد تنها 150 میلیون مترمکعب از حجم آن ذخیره آبی دارد و این را هم باید مدنظر داشت که بارش‌ها نیز متناسب با نیاز استان نبوده است.

آخرین اخبار