امام جمعه موقت شهر ورزنه:

مدیریت امام گونه ی مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی را در برابر فتنه ها حفظ نمود

امام جمعه موقت ورزنه با اشاره به سالروز رهبری امام خامنه ای گفت: رهبر فرزانه انقلاب در طول 25سال زعامت و رهبری با مدیریت امام گونه اش انقلاب اسلامی را در برابر فتنه های دشمنان داخلی و خارجی حفظ نمود و مستحکم در برابر قدرت های استکباری ایستادگی کرده است.

آخرین اخبار