در مراسم پدران آسمانی صورت گرفت

رونمایی شبکه اجتماعی آسمان کلوب ویژه فرزندان شاهد در اصفهان

شبکه اجتماعی آسمان کلوب ویژه فرزندان شاهد همزمان با ماه رجب در اصفهان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

آخرین اخبار