مسؤول ستاد جوانان رئیسی در اصفهان:

دولتی سر کار بیاید که نسل سوم را باور داشته باشد/ بدون داشتن منابع مالی دولتی پا به عرصه نهاده‌ایم

مسؤول ستاد جوانان رئیسی در اصفهان گفت: این دولت به‌ جز برجام آن هم با مشکلات عدیده خود، هیچ عملکرد درخور توجهی ندارد و باید دولتی سر کار بیاید که نسل سوم را باور کند و با استفاده از پتانسیل آن‌ها مشکلات کشور را حل کند.

آخرین اخبار

تبلیغات