مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان خبر داد:

راه‌اندازی کامل‌ترین سامانه ثبت نام الکترونیکی اعتکاف در اصفهان

مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: امسال کامل‌ترین سامانه ثبت نام الکترونیکی اعتکاف کشور در اصفهان راه‌اندازی شد که نام تمام معتکفانی در آن وارد شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان:

ثبت‌نام مراسم اعتکاف در اصفهان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و همراهی رابطان ستادهای اعتکاف در شهرستان‌ها برای امسال ثبت نام اعتکاف در اصفهان کاملا الکترونیکی انجام می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات