در 5 ماه نخست سال جاری:

5.5 میلیارد تومان برای کمک به نیازمندان شرق اصفهان هزینه شده است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان در دیدار با امام جمعه شهر ورزنه میزان کمک‌های کمیته امداد در پنج ‌ماه نخست سال‌جاری ‏به ‏نیازمندان شرق اصفهان را بالغ بر ‌55.5 میلیارد تومان اعلام کرد.‏

آخرین اخبار

تبلیغات