جانشین مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان:

«همسرکُشی» و «آقازاده‌ها» حال مردم را بد می‌کنند یا امر به معروف؟

جانشین مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: در راستای حمایت از آمران به معروف، عضو فراکسیون امید قانون را زیر سؤال برده و باید به این رفتار جواب داده شود.

کشاورزان شرق اصفهان نیازمند آب برای کشت پاییزه هستند

امام جمعه شهر ورزنه گفت: کشاورزان زمین‌های خود را برای کشت آماده کرده‌اند و پس از 15ماه خشکی زاینده‌رود نیازمند آب لازم و مناسب برای کشت پاییزه هستند.

امام جمعه ورزنه:

موضع‌گیری علمای اصفهان در قضیه آب، راهگشای رفع مشکلات است

امام جمعه ورزنه گفت: موضع‌گیری علمای اصفهان در قضیه آب، راهگشای رفع مشکلات است.

آخرین اخبار