رئیس دفتر تبلیغات اسلامی واحد اصفهان

مبلغین در تحلیل‌ سیاسی خود جلوتر یا عقب‌تر از مواضع رهبری عمل نکنند

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی واحد اصفهان گفت:مبلغین مراقب باشند که در موضع‌گیری‌های سیاسی خود در زمان حضور و زمان تبلیغ پشت سر رهبر معظم انقلاب حرکت کنند و در تحلیل‌های سیاسی خود جلوتر یا عقب‌تر از مواضع رهبری عمل نکنند.

آخرین اخبار