مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان

برپایی نمایشگاه کتاب اصفهان در محل جدید نمایشگاه‌ها / برگزاری«شب‌های شاد اصفهان» در حال پیگیری است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه محل جدید نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان شهریورماه افتتاح می‌شود نمایشگاه کتاب اصفهان در اواخر سال جاری در این محل برگزار می‌شود.

مدیرکل ارشاد اصفهان:

ظرفیت فضای مجازی برای فعالیت‌های فرهنگی مساجد استفاده شود

مدیرکل ارشاد استان اصفهان با بیان اینکه در مدل دینی محوریت مسائل ارزشی مسجد است، گفت: ظرفیت فضای مجازی برای فعالیت‌های فرهنگی مساجد استفاده شود.

آخرین اخبار