امام جمعه اصفهان همواره اصرار به حق دارد

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: امام جمعه اصفهان همواره اصرار به حق دارد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان:

4 هزار طلبه پرونده تبلیغ دین اسلام دارند

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: استان اصفهان 16هزار طلبه خواهر و برادر دارد که از این تعداد 4 هزار نفر خواهر و برادر پرونده تبلیغی دارند که پس از گذراندن دوره‌های مربوطه برای تبلیغات اعزام می‌شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات