کارشناس مسائل سیاسی:

فراکسیون امید در استیضاح وزرا سیاسی عمل کرد/ نمی‌توان به این مجلس امیدی داشت

کارشناس مسائل سیاسی گفت: قصه استیضاح وزرا قصه سیاسی شد و اکثر کسانی که از تیم فراکسیون امید بودند علیرغم این‌که مایل بودند این وزرا حذف شوند ولی در برخوردی که نشان دادند به گونه‌ای سیاسی برخورد کردند.

آخرین اخبار