رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا:

داخل خودرو «حریم خصوصی» نیست/ برخورد پلیس با هنجارشکنان فوری و قاطع باشد

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی با بیان اینکه داخل خودرو بنابر فتوای مراجع و علما حریم عمومی است، تعریف خودرو از حریم خصوصی در فضای مجازی را توطئه جدید دشمن عنوان کرد.

آخرین اخبار