پیام رهبری به بزرگترین گردهمایی انجمن‌های اسلامی در اردوی "جهاداکبر"

عرصه جنگ نرم بصیرتی عمارگونه و استقامتی مالک‌اشتروار می‌طلبد

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های سراسر کشور در جمع دانشجویان حاضر در دوازدهمین اردوی جهاد اکبر، حاضر شد و پیام مقام معظم رهبری به دانشجویان حاضر در این اردوی آموزشی تشکیلاتی را قرائت کرد.

آخرین اخبار