سرپرست حجاج ایرانی عنوان کرد؛

پاسخ سرپرست حجاج ایرانی درباره شایعه شیوع برخی بیماری‌ها در میان زائران حج تمتع

سرپرست حجاج ایرانی وضعیت بیمارستان راه‌اندازی شده در مدینه را مطلوب دانست و به برخی جوسازی‌ها و تبلیغات منفی درباره احتمال شیوع برخی بیماری‌ها در مناسک حج امسال پاسخ داد.

آخرین اخبار

تبلیغات