رئیس ستاد مکه‌ مکرمه:

۳ نفر از حجاج متوفی در مکه مکرمه دفن شدند

رئیس ستاد مکه‌ مکرمه گفت: امروز ۳۲ کاروان از سرزمین وحی وارد کشور می‌شوند و انتقال حجاج ایرانی که از ۱۷ مهر آغاز شده است تا ۶ آبان ادامه خواهد داشت.

آخرین اخبار