مروری بر نقش یک جاسوس؛

روایتی از یک روحانی که مصداق «نفوذ» انگلیس بود+عکس

جیکاک در کسوت و با لباس روحانی با سوء استفاده از اعتقادات مردم دست به انحراف افکار عمومی و عوام فریبی زد و به این اشخاص ساده لوح و بی‌خبر از همه جا تلقین کرده بود که وطن مشتی خاک بی‌ارزش است باید به فکر بهشت بود.

آخرین اخبار