مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان

جیره بندی آب در فصل تابستان، خط قرمز آبفای اصفهان است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: خط قرمز این شرکت، جیره بندی آب در فصل تابستان است.

آخرین اخبار