مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

کشاورزان منتظر آب برای کشت پاییزه هستند

مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کشاورزان استان اصفهان برای کشت بهاره خود نیاز به آب داشتند که البته مسئولان قول‌هایی برای بازگشایی آب زاینده‌رود برای کشت پاییزه و به خصوص کشت گندم داده‌اند.

آخرین اخبار