معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان:

نصب پمپ‌های غیرمجاز موجب افت فشار آب می‌شود

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: نصب پمپ‌های غیرمجاز موجب افت فشار آب می‌شود.

آخرین اخبار