شهردار شهر هرند:

جُنگ آداب شهروندی امشب در جمع مردم دارالمومنین شرق اصفهان برگزار می شود

شهبازی شهردار شهر هرند از برپایی جُنگ آداب شهروندی همراه با برنامه های مفرح بخش در شهر هرند خبر داد.

جُنگ آداب شهروندی در هرند برگزار شد

جُنگ آداب شهروندی در هرند برگزار شد.

آخرین اخبار