رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان:

رکود بازار مسکن اصفهان ناشی از عوامل غیرمنطقی است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان گفت: رکود بازار مسکن طی یک سال گذشته ناشی از عوامل غیرواقعی و غیرمنطقی بوده است.

آخرین اخبار