وعده بایدن برای تحت کنترل درآوردن کرونا در ۱۰۰ روز اول ریاست‌جمهوری‌اش

رئیس‌جمهور منتخب آمریکا برنامه دولت فعلی برای واکسیناسیون سراسری را کند توصیف کرد و گفت که در ۱۰۰ روز اول ریاست‌جمهوری‌اش کرونا را تحت کنترل می‌گیرد.

آخرین اخبار