«اسطوخودوس» گیاه خواب آور

مهم ترین خاصیت اسطوخودوس که از آن مى‌توان به طور عموم استفاده کرد، خاصیت خواب آوری آن است

آخرین اخبار