با موضوع حملات تروریستی گروه داعش؛

چرا ساخته «حاتمی‌کیا» باب میل آکادمی «اسکار» نمی‌شود؟

با توجه به ساخت و فرم محتوایی و همچنین موضوعیت جدیدترین ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا حول محور مقاومت و حملات تروریستی گروه داعش این فیلم هیچ‌گاه نماینده ایران به آکادمی اسکار معرفی نمی‌شود.

آخرین اخبار